Newsroom

Notificare evenimente corporative IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. , va informam ca in data de 25.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 9.331.080 lei. Dividendul brut este in valoare de 0.034 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.10.2019 ca ex – date, 24.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.