Newsroom

Notificare evenimente corporative IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. , va informam ca in data de 21.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 131.250.000 RON, prin incorporarea primelor de capital in cuantum de 69.487.043 RON si a rezultatului reportat din anul 2020, in cuantum de 61.762.957 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 131.250.000 actiuni noi si alocarea acestora catre actionarii existenti la data de inregistrare, in proportie de: 1 (una) actiune nou emisa la fiecare 2 (doua) actiuni detinute. Hotararea de majorare a capitalului social va fi adusa la indeplinire imediat dupa inregistrarea in registrul comertului a reducerii capitalului social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara, prin hotararea nr. 1 din data de 19 februarie 2021.

I.2. Se aproba realizarea operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare 1:4, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,25 RON/actiune. Divizarea (splitarea) urmeaza a fi adusa la indeplinire ulterior operatiunii de majorare a capitalului social prevazuta la pct. 1 de mai sus. In urma implementarii operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, capitalul social al Societatii ramane nemodificat.

II.1. Stabilirea datei de 25.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.06.2021 ca ex – date, 28.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners