Newsroom

Notificare evenimente corporative IASITEX SA IASI

IASITEX SA IASI, va informam ca in data de 26.09.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social prin emisiunea unui numar de 898.437 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10,24 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Pretul de emisiune in cadrul dreptului de preferinta este de 10,24 lei/actiune. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 2,34315706053 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la prag inferior.

I.2. Stabilirea datei de 18.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.10.2018 ca ex – date, 19.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.