Newsroom

Notificare evenimente corporative IARV

IAR SA Brasov va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, din care suma de 5.483.656 lei, Dividend brut 0,3 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 28.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.06.2022 ca ex – date, 15.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.