Newsroom

Notificare evenimente corporative IAMU

IAMU SA BLAJ, va informam ca in data de 9 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 3.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,31578 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2019 ca ex – date, 29.08.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.