Newsroom

Notificare evenimente corporative HUNT

 iHunt Technology Import Export S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața cu privire la stabilirea prețului de subscriere a acțiunilor nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în data de 19.01.2021.

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 0,9382 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (0,8382 lei).

Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de către acționarii înregistrați la data de înregistrare din 22.03.2021 sau de către investitorii care achiziționează drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi este necesar un număr de 3 (trei) drepturi de preferință. Pentru a determina numărul de acțiuni noi pe care îl poate subscrie un investitor, se împarte numărul de drepturi deținute la începutul perioadei de subscriere în ofertă la 3, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Drepturile de preferință cu simbolul HUNTR01 vor putea fi tranzacționate pe piața SMT a BVB conform Hotărârii AGEA nr. 31 din 19.01.2021. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință și perioada de exercitare a acestora vor fi precizate în Prospectul aprobat de către ASF.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt stabilire pret majorare de capital si Erata privind calculul  pretului de subscriere in Etapa I a operatiunii de majorare de capital.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.