Newsroom

Notificare evenimente corporative HUNT

iHunt Technology Import Export S.A, va informam ca in data de 14.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Se aproba, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 5.640.000 lei prin capitalizarea sumei de 5.640.000 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 56.400.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Actiunile nou emise se vor aloca acionarilor indreptătiti in proportie de 4 actiuni gratuite la fiecare 1 actiune detinuta la data de inregistrare.

I.1. Stabilirea datei de 15.07.2021– ca data de inregistrare, respectiv a datei de 14.07.2021- ca ex-date, 16.07.2021 – ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners