Newsroom

Notificare evenimente corporative HAI

Holde Agri Invest S.A.,va informam ca in data de 04.03.2022, administratorul unic al Societatii a aprobat majorarea capitalului social al Societatii de la valoarea nominal de 64.069.796 ron la valoarea nominal de 96.104.694 ron, prin emiterea unui numar de 32.034.898 actiuni noi, cu o valoare nominal de 1 ron.

I.1. Actiunile noi se ofera spre subscriere dupa cum urmeaza:

a. Actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social, care detin drepturi de preferinta pe care nu le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora;

b. Persoanelor ce au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social.

In cazul in care, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”).

Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 1,818099155489741 drepturi de preferinta, iar in cazul in care rezultatul nu este un numar intreg, rotunjirea se face la intregul inferior.

Pretul de subscriere pentru prima etapa va fi calculat prin aplicarea unui discount de 10% la pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor, aferent ultimelor 60 de zile anterioare depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiara a prospectului de oferta.

Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna incepand din a treia zi lucratoare dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionate pentru o perioada de 5 zile lucratoare incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea prospectului.

I.2. Stabilirea datei de 25.03.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.03.2022 ca ex – date, 28.03.2022 ca data platii. Data participarii garantate – 23.03.2022

Pentru detalii va rugam sa accesati Anuntul privind aprobarea majorarii capitalului social al Holde Agri Invest S.A.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.