Newsroom

Notificare evenimente corporative GAOY

GASTRONOM SA BUZAU, va informam ca in data de 26 martie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 1.560.227,52 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 5,09 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.04.2019 ca ex – date si data de 20.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.