Newsroom

Notificare evenimente corporative FP

FONDUL PROPRIETATEA S.A., va informam ca in data de 4 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui numar de 1.487.992.569 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea S.A. in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind impartit in 7.613.970.697 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON/actiune.

II. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2018, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0903 lei per actiune.

II.2. Stabilirea datei de 10.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.06.2019 ca ex – date, 01.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.