Newsroom

Notificare evenimente corporative FP

 FONDUL PROPRIETATEA S.A., va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Aprobarea repartizarii profitului contabil net ramas al anului 2021, incluzand aprobarea distribuirii unui dividend anual cu valoare bruta in cuantum de 0,125 RON per actiune din profitul contabil net al anului 2021, in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 10 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 10 AGOA).

I.2. Stabilirea datei de 03.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.06.2022 ca ex – date, 27.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.