Newsroom

Notificare evenimente corporative FP

FONDUL PROPRIETATEA S.A., va informeaza ca in data de 15.12.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 0,06 lei per actiune, in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 4 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 4 AGOA).

I.2. Stabilirea datei de 28.01.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.01.2022 ca ex – date, 18.02.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.