Newsroom

Notificare evenimente corporative FP

FONDUL PROPRIETATEA S.A., va informam ca in data de 16.07.2021, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 0,07 lei per actiune, in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA).

I.2. Stabilirea datei de 06.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.08.2021 ca ex – date, 27.08.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners