Newsroom

Notificare evenimente corporative FOSB

FORAJ SONDE SA CRAIOVA va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea sub forma de dividend a sumei de:

a) 45.080 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei.

b)  11.739.009 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei. Dividend brut 0,018 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2022 ca ex-date, 25.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.