Newsroom

Notificare evenimente corporative FOSB

FORAJ SONDE SA CRAIOVA, va informam ca in data de 23.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010, din care suma de 2.007.970 lei pentru dividend, cat si a sumei de 1.766.651,90 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si a sumei de 1.790.086,76, din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei sub forma de dividend, rezultand un dividend total brut de 0,0085lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.05.2021 ca ex – date, 21.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners