Newsroom

Notificare evenimente corporative FOSB

FORAJ SONDE SA CRAIOVA, va informam ca in data de 29 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2019, din care suma de 3.507.160 lei pentru dividend, cat si a sumei de 1.068.994,53 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultand un dividend total brut de 0,00699 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex – date, 28.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.