Newsroom

Notificare evenimente corporative FOJE

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE , va informam ca in data de 25.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 3.775.542 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1 leu/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 28.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.05.2019 ca ex – date, 10.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.