Newsroom

Notificare evenimente corporative FOJE

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE, va informeaza ca in data de 28.02.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea sub forma de dividend a sumei totale de 10.193.963,40 lei, respectiv din rezultatul nerepartizat provenit din profitul anilor 2008 si 2016 suma de 10.152.592 lei si din rezerva anului 2019 suma de 41.371,40 lei. Dividendul brut este in valoare de 0,9 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.03.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.03.2022 ca ex – date, 31.03.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.