Newsroom

Notificare evenimente corporative FOJE

S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle, va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. FORAJ SONDE S.A. Videle de la 9.438.855,00 lei la 28.316.565,00 lei prin incorporarea partiala a rezervelor aflate in sold. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 2 actiuni gratuite la 1 actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 28.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.05.2020 ca ex – date, 29.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul  care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.