Newsroom

Notificare evenimente corporative FLAO

FLAROS BUCURESTI, va informam ca in data de 28 Februarie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 1.171.451,88 lei, ceea ce reprezinta 85,36% din profitul net, sub forma de dividende.

Dividendul brut este de 0,77 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.08.2019 ca ex – date, 26.08.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.