Newsroom

Notificare evenimente corporative FLAO

FLAROS S.A. BUCURESTI., va informam ca in data de 27 Februarie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 2.312.476,86 lei, ceea ce reprezinta 90,60% din profitul net, sub forma de dividende.

Dividendul brut este de 1,52 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 20.03.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.03.2020 ca ex – date, 30.03.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul de servicii de investitii financiare care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.