Newsroom

Notificare evenimente corporative FEP

FEPER SA, va informam ca in data de 22 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 1.805.174,59 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0056 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.07.2019 ca ex – date, 31.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.