Newsroom

Notificare evenimente corporative FEP

FEPER SA, va informam ca in data de 23 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 3.314.997,46 lei pentru dividende, dupa cum urmeaza:

A. Dividend prioritar/brut pe actiune in cuantum de 0,01020 lei, pentru detinatorii de actiuni preferentiale, fara drept de vot, cu dividend prioritar. La data situatiilor financiare, actiunile purtatoare de dividend prioritar sunt in numar de 34.131.490 actiuni, iar suma cuvenita dividendului prioritar este 348.141,20 lei.

B. Dividend brut/actiune aferent actiunilor ordinare in cuantum de 0,009 lei/actiune, pentru actionarii care la data de inregistrare detin actiuni ordinare cu drept de vot si drept de dividend. La data situatiilor financiare, 31/12/2019, actiunile purtatoare de dividend ordinar sunt in numar de 329.650.696 actiuni, iar suma cuvenita acestor dividende este 2.966.856,26 lei.

I.2. Stabilirea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.08.2020 ca ex – date, 31.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.