Newsroom

Notificare evenimente corporative EVER

EVERGENT INVESTMENTS S.A., va informam ca in data de 29.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.  Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 42.123.789 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,043  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2021 ca ex – date, 11.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners