Newsroom

Notificare evenimente corporative EVER

EVERGENT INVESTMENTS S.A., va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.  Se aproba repartizarea  de dividende in valoare maxima de 62,3 milioane lei din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net si castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI). Dividendul brut este in valoare de 0,065  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2021 ca ex – date, 10.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.