Newsroom

Notificare evenimente corporative EMAI

EMAILUL S.A. Medias, va informam ca in data de 23.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, si acordarea de dividende conform propunerii Consiliului de Administratie , respectiv a sumei brute de 1,1053 lei / actiune.

I.2. Stabilirea datei de 24.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 23.05.2019 ca ex – date, 12.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.