Newsroom

Notificare evenimente corporative EMAI

EMAILUL SA MEDIAS va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021 si distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut de 1,26316 ron/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2022 ca ex-date, 08.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.