Newsroom

Notificare evenimente corporative EMAI

EMAILUL S.A. Medias, va informam ca in data de 22.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea la dividende a profitului net rezultat in exercitiul financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie , dividend in valoare de 1,22105 lei brut/ actiune.

I.2. Stabilirea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.05.2021 ca ex – date, 10.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners