Newsroom

Notificare evenimente corporative EMAI

EMAILUL S.A. Medias, va informam ca in data de 11.08.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea la dividende a profitului net rezultat in exercitiul financiar 2019, ramas nerepartizat, conform propunerii Consiliului de Administratie , dividend in valoare de 1,1053 lei brut/ actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.08.2020 ca ex – date, 10.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.