Newsroom

Notificare evenimente corporative ELZY

ELECTROPRECIZIA S.A.,va informam ca in data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 1.998.183 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,4  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2019 ca ex-date, 05.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.