Newsroom

Notificare evenimente corporative ELZY

ELECTROPRECIZIA S.A.,va informam ca in data de 24 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 1.248.864,25 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,25  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex-date, 05.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.