Newsroom

Notificare evenimente corporative ELMA

ELECTROMAGNETICA SA , va informam ca in data de 22 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 2.704.155lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,004 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2019 ca ex – date, data platii 03.06.2019.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.