Newsroom

Notificare evenimente corporative ELGS

ELECTROARGES SA, va informam ca in data de 25.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Dividendul brut este in valoare de 0.12  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.06.2019 ca ex – date, 25.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.