Newsroom

Notificare evenimente corporative ELEL

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA, va informam ca in data de 24.04.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.05  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 13.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.07.2020 ca ex – date, 03.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.