Newsroom

Notificare evenimente corporative EL

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A., va informeaza ca in data de 20.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, cu valoarea totala a dividendelor brute in suma de 152.798.852 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,45 lei.

I.2. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.05.2022 ca ex-date, 17.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.