Newsroom

Notificare evenimente corporative EL

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A., va informam ca in data de 29 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019, cu valoarea totala a dividendelor brute in suma de 246.108.017 RON, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,7248 RON.

I.2. Stabilirea datei de 09.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.06.2020 ca ex-date, 26.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.