Newsroom

Notificare evenimente corporative EFO

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., va informam ca in data de 22 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 3.184.224,66 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0055 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.08.2020 ca ex – date, 31.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.