Newsroom

Notificare evenimente corporative DN

DN Agrar Group  va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 21.212.563,20 RON (reprezentand prime de emisiune), de la valoarea actuala de 10.606.281,60 RON la valoarea de 31.818.844,80 RON, prin emisiunea unui numar de 106.062.816 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,2 RON/actiune, care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare (fiecare actionar va primi gratuit un număr de doua actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare) prin incorporarea primelor de emisiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.07.2022 ca ex – date, 18.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.