Newsroom

Notificare evenimente corporative DIGI

Digi Communications N.V., va informam ca in data de 30 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019. Dividendul brut este in valoare de 0,65lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 18.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2020 ca ex – date, 29.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.