Newsroom

Notificare evenimente corporative DAFR

DAFORA SA, va informam ca in data de 23.07.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba reducerea capitalului social al societatii de la 100.232.329,40 lei la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, in vederea acoperirii partiale a pierderilor inregistrate in contabilitate din exercitiile financiare anterioare, prin doua operatiuni. 1)Reducerea numarului de actiuni, in mod proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare; si 2)Majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 0,1 lei per actiune la 1 leu per actiune, prin reducerea corespunzatoare a numarului de actiuni detinute de fiecare actionar la data de inregistrare, respective 10 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Rata de diminuare a capitalului social este de 94,9992811401%. Rotunjirea numarului de actiuni care raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior pentru fiecare dintre cele doua operatiuni de mai sus, respectiv, atat in ceea ce priveste reducerea numarului de actiuni, cat si in ceea ce priveste consolidarea valorii nominale a actiunilor.

I.2. Stabilirea datei de 30.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.10.2018 ca ex – date, 31.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.