Newsroom

Notificare evenimente corporative CTUL

COMCEREAL SA TULCEA, va informam ca in data de 11 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net, din care suma de 1.308.424,40  lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,4 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.08.2019 ca ex – date, 30.08.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.