Newsroom

Notificare evenimente corporative CTUL

COMCEREAL S.A. TULCEA, va informam ca in data de 09 aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2019, din care suma de 1.013.573,83  lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,31 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.08.2020 ca ex – date, 31.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul se ocupa de portofoliul dumneavoastra.