Newsroom

Notificare evenimente corporative CRPC

CARPATHIA CAPITAL S.A., va informam ca in data de 26.07.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si un dividendul brut in valoare de 0,09 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.10.2018 ca ex – date, 08.11.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata dividende.