Newsroom

Notificare evenimente corporative CRPC

CARPATHIA CAPITAL S.A., va informam ca in data de 27.08.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 322 412,88 PLN pentru plata dividendelor si un dividendul  in valoare de 0,08 PLN/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 18.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.09.2020 ca ex – date, 09.10.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata dividende.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.