Newsroom

Notificare evenimente corporative CRPC

CARPATHIA CAPITAL S.A., va informam ca in data de 24.07.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 si un dividendul brut in valoare de 0,08 PLN/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 20.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.09.2019 ca ex – date, 08.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata dividende.