Newsroom

Notificare evenimente corporative CRC

In calitatea dumneavoastra de actionar al Chimcomplex Borzesti S.A. Onesti va informam ca in data de 28.11.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta), pe baza situatiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii. Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,416519 lei.

I.2. Stabilirea datei de 16.12.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.12.2022 ca ex date, 29.12.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners