Newsroom

Notificare evenimente corporative CRC

Chimcomplex Borzesti S.A. Onesti va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea repartizarea profitului net al exercitiului financiar

2021, din care suma de 60.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare.

I.2. Stabilirea datei de 18.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2022 ca ex – date, 08.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.