Newsroom

Notificare evenimente corporative COTR

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, va informam ca in data de 27 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 3.398.942 lei pentru dividend. Dividendul brut/actiune fiind de 4,25 lei.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2020 ca ex – date, 11.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.