Newsroom

Notificare evenimente corporative COTE

CONPET SA, va informam ca in data de 23 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea  sumei de 64.652.923 ca dividende. Suma provine din:
– profitului net aferent exercitiului financiar 2018, 
– repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare si,
– repartizarea sub forma de dividend a altor rezerve.
Dividendul brut este in valoare de 7,46782718  lei/actiune. 

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.06.2019 ca ex – date, 27.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.