Newsroom

Notificare evenimente corporative COTE

CONPET SA, va informam ca in data de 29 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea  sumei de 61.055.584 lei ca dividende. Suma provine din:
– repartizarea profitului contabil realizat în anul 2019: 57.757.444 lei 

– repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare 3.298.140 lei
Dividendul brut este in valoare de 7,05231147 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.06.2020 ca ex – date, 25.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.